2015: geen feiten, maar mogelijkheden

Heb je ook zin in 2015? Als ik de krant lees, raakt het me dat er zoveel lijden in de wereld is.  Crisis, oorlog, milieuvervuiling, reorganisaties……  Tegelijk blijf ik geloven in de kracht van creativiteit en verbinding tussen mensen.

Nieuwjaarsfoto

De uitspraak van de filosoof Arnold Cornelis die hierboven staat inspireert me. Het feit dat er een brug is, geeft de mogelijkheid om een onbekende overkant te verkennen.Ken je het filmpje van de student Boyan Slat met zijn project Ocean Clean Up? Hij laat zien dat één creatief idee het verschil maakt bij de aanpak van een wereldwijd probleem. Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik jou als lezer van mijn blog bedanken voor ons leuke contact in 2014.  Ook daarbij ervaar ik dat creativiteit en verbinding het verschil maken. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen. Klein is het nieuwe groot.

Ik wens je in 2015 veel verbinding toe en kijk ernaar uit elkaar weer op dit blog te ontmoeten!