Pas jij je communicatie aan op generatieverschillen? (4/8)

Als je midden in de netwerksamenleving staat, is het essentieel dat je in staat bent te communiceren met mensen met verschillende waardenoriëntaties . Maar dat is nog niet genoeg.

Heb jij ook oog voor de drijfveren van verschillende generaties?  Als je die verschillen kent, communiceer je gemakkelijker met vrienden, collega’s of samenwerkingspartners met verschillende leeftijden. En misschien zelfs met je eigen pubers :-). Deze infografic vat een aantal kenmerkende verschillen tussen generaties samen (klik hier of op het plaatje voor een vergroting). Ken jij de kenmerken van de verschillende generaties?

BabyboomersGenerations

De babyboomers zijn in het decennium na de Tweede Wereldoorlog geboren en gaan nu zo ongeveer met pensioen. Zij hebben vaak een autoritaire opvoeding gehad in grote g ezinnen, en hun levensthema is daaraan te ontsnappen. Hun gebruik van digitale media is vaak bescheiden en vooral gericht op het vergaren van informatie.

De jongste babyboomers worden ook wel de protestgeneratie genoemd. Zij die zich eerst hebben afgezet tegen autoriteit bekleden nu zelf topposities. Maar ook zij naderen het einde van hun carrière. Deze groep heeft het vaak in materiële zin goed en krijgt meer tijd beschikbaar om zich maatschappelijk in te zetten. Digitale media worden in deze groep steeds meer gebruikt.

Generatie X
Na de babyboomgeneratie komt de generatie X.In tegenstelling tot hun voorgangers groeide deze generatie op in kleine gezinnen, met een lossere opvoeding en meer echtscheidingen. Deze generatie gebruikt de computer en andere digitale media al sinds hun jongvolwassenheid, vooral als informatiemedium. Deze generatie heeft invloed binnen organisaties sinds het midden van de jaren tachtig en begint nu topposities over te nemen.

Generatie Y
De jongere helft van de generatie X – geboren tussen 1975 en 1987 – noemt men ook wel de generatie Y. Het is een generatie met een sterk zelfbeeld, dat hen toelaat om te experimenteren en te ontdekken. Alles draait om het opdoen van verrijkende ervaringen. Persoonlijke vrijheid staat hoog in het vaandel. Zij denken in termen van mogelijkheden, niet in termen van beperkingen. Zij zijn niet tegen discussiëren of protesteren, maar dan moet het wel over concrete en nuttige zaken gaan. Zij betraden de arbeidsmarkt op een gunstig moment Deze dertigers worden ook wel omschreven als de en-en generatie: genieten van het leven en je idealen nastreven.

Generatie Z
De generatie Z – geboren vanaf 1996 – kent een opvoeding waarin overleg en afstemming de boventoon voeren. Opvallend zijn de vaak traditionele idealen; deze jongeren willen graag een gezin stichten. Ze zijn sociaal en bepalen hun eigen werk- en leefvormen. Deze generatie wordt ook wel iGeneration genoemd. Ze zijn veeleisende digital natives omdat ze zijn opgegroeid met internet, iPad en Smartphone. Ze gaan er bijvoorbeeld per definitie van uit dat een website gepersonaliseerd is. Ook interessant is dat ze minder waarde hechten aan bezit en volop meedoen in de deeleconomie.  Deze kritische doelgroep is vanaf 2020 echt aan zet; nu al is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking geboren na 1996. Meer over Generatie Z vind je in deze infographic.

Als je wilt samenwerken met burgers is het ook belangrijk om verschillen in drijfveren van generaties te herkennen en een manier van communicatie te kiezen die bij hen past.
Hou jij al rekening met generatieverschillen? Natuurlijk vind ik het fijn als jij jouw ervaringen over dit thema deelt. Dat kan via mijn FacebookpaginaTwitter of LinkedIn. Tot snel!