Samenwerken

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe samenleving ontwikkelt zich van een hiërarchische klassen-maatschappij naar een horizontale netwerksamenleving. Informatie is volop en vrij beschikbaar: de kenniseconomie is een feit. Er ontstaan nieuwe vormen van organiseren en besturen. Die krijgen een plek naast de bestaande vormen: sociale media naast klassieke media, participatieve democratie naast de ‘klassieke’ representatieve democratie, burgers die zelf lokaal energie opwekken naast grote klassieke energiemaatschappijen.

In die netwerksamenleving is het leren samenwerken met andere organisaties en professionals één van de grootste uitdagingen. Met plezier help ik al jaren professionals met vernieuwende manieren van samenwerken met burgers en netwerkpartners. Het effect is dat:

  • maatschappelijke problemen effectief aangepakt worden, ook als er minder geld is
  • veranderprocessen die stagneerden weer op gang komen

Leren samenwerken

Leren samenwerken vraagt om maatwerk. Toch is het goed te weten dat de werkwijze van Connecta is gestoeld op gedegen ervaring met vele managementconcepten en -modellen. Deze helpen immers om helderheid te brengen bij complexe vraagstukken. Naast het gebruik van bewezen instrumenten werkt Connecta met collega-veranderkundigen aan vakmatige innovatie. Een voorbeeld hiervan is het ontwerpen en inleren van nieuwe samenwerkingsprocessen met behulp van simuaties.