2015: geen feiten, maar mogelijkheden

Heb je ook zin in 2015? Als ik de krant lees, raakt het me dat er zoveel lijden in de wereld is.  Crisis, oorlog, milieuvervuiling, reorganisaties……  Tegelijk blijf ik geloven in de kracht van creativiteit en verbinding tussen mensen.

Nieuwjaarsfoto

De uitspraak van de filosoof Arnold Cornelis die hierboven staat inspireert me. Het feit dat er een brug is, geeft de mogelijkheid om een onbekende overkant te verkennen.

Is jouw brein klaar voor het creatietijdperk?

Trainer en coach Jan Bommerez geeft al jaren lezingen over de overgang naar een nieuwe tijd: het creatietijdperk.  Voorheen waren menskracht en kapitaal schaarse factoren in de economie waarmee waarde werd toegevoegd.  Nu zijn informatie en creativiteit schaarse factoren die waarde toevoegen.Waardecreatie

Ben jij al klaar voor het creatietijdperk? Volgens de populaire psychologie heb je daarvoor zowel een goed functionerende linker- als rechterhersenhelft nodig.  Welke hersenhelft is bij jou dominant?

Met de test uit onderstaande link kun je daar achter komen. Een niet-representatief onderzoek onder 6 mensen wees uit dat hun breinen allemaal mooi ‘evenwichtig’ waren. Ze zijn klaar voor het creatietijdperk! Is mijn netwerk gewoon heel erg in balans, of heeft dat te maken met de test zelf?

Doe mee aan dit kleine onderzoek via http://en.sommer-sommer.com/braintest/ en laat me weten wat de uitkomst is.  Veel plezier!