Verandermanagement

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe wereld verandert steeds sneller; daarom is het essentieel dat organisaties ook in beweging blijven. Veranderkunde is een vak. Mensen met talent voor dit vak zijn niet altijd beschikbaar in de eigen organisatie. Onderzoek toont aan bewust kiezen voor een bepaalde veranderaanpak vaak bepalend is voor succes. Ik kan daarom bij belangrijke veranderingen tijdelijk ondersteunen vanuit de rol van programmamanager, procesbegeleider, adviseur of klankbord.

Opdrachtgevers hebben mij gevraagd in verschillende situaties professionele ondersteuning te bieden op het gebied van verandermanagement:

  • contextgedreven werken: van buiten naar binnen organiseren
  • vormgeven van een gezamenlijke aanpak voor kwetsbare inwoners
  • maken van een gezamenlijke ‘agenda’ voor samenwerkende gemeenten en ketenpartners (bijvoorbeeld op het gebied van zorg en veiligheid)
  • organiseren van een multidisciplinaire aanpak bij complexe vraagstukken (bijvoorbeeld beschermen van kinderen die opgroeien in criminele families)
  • versterken communicatie tussen professionals uit verschillende disciplines
  • versterken samenwerking tussen afdelingen, teams en organisaties
  • verminderen van bureaucratie en vergroten van professionele ruimte
  • samenwerken met cliënten en inwoners

Versterken
De filosofie achter Connecta is: werken met ‘wat er is’. De wil om samen te veranderen is vaak al aanwezig in de organisatie. Verandermanagement betekent vooral: het verandervermogen van de mensen in de organisatie zelf versterken. Dat zorgt ervoor dat de verandering kan beklijven.