Verandermanagement

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe wereld verandert steeds sneller; daarom is het essentieel dat organisaties ook in beweging blijven. Veranderkunde is een vak. Mensen met talent voor dit vak zijn niet altijd beschikbaar in de eigen organisatie. Onderzoek toont aan bewust kiezen voor een bepaalde veranderaanpak vaak bepalend is voor succes. Ik kan daarom bij belangrijke veranderingen tijdelijk ondersteunen vanuit de rol van interim manager, adviseur of klankbord.

Opdrachtgevers hebben mij gevraagd in verschillende situaties professionele ondersteuning te bieden op het gebied van verandermanagement:

  • contextgedreven werken: van buiten naar binnen organiseren
  • inrichten van werk- en samenwerkingsprocessen
  • organiseren van een multidisciplinaire aanpak bij complexe vraagstukken
  • versterken communicatie tussen professionals uit verschillende disciplines
  • versterken samenwerking tussen afdelingen, teams en organisaties
  • verminderen van bureaucratie en vergroten van professionele ruimte
  • samenwerken met burgers en klanten
  • duurzaam ondernemen

Versterken
De filosofie achter Connecta is: werken met ‘wat er is’. De wil om samen te veranderen is vaak al aanwezig in de organisatie. Verandermanagement betekent vooral: het verandervermogen van de mensen in de organisatie zelf versterken. Dat zorgt ervoor dat de verandering kan beklijven.

Connecta maakt deel uit van een krachtig en professioneel netwerk: Forzes.  Samen kunnen we opdrachtgevers kwaliteit bieden op alle facetten van veranderen en ontwikkelen.