Praktijkleren

aanpak.jpgIk geloof erin dat leren niet plaatsvindt ‘op de hei’, maar in en via het werk. Ik help organisaties daarom bij het bouwen van simulaties, trainingen en andere leertrajecten  waarin professionals werken met praktijkvraagstukken.  Het effect is dat ze op frisse manier gaan kijken naar het eigen werk, praktische stappen zetten en met meer begrip en plezier samenwerken met anderen. Kortom: ze maken een ontwikkelsprong.

Ik heb ervaring met de inzet van verschillende typen leertrajecten in organisaties:

Simulaties

  • leren samenwerken met keten- en netwerkpartners
  • integraal werken aan veiligheidsproblemen
“Ik zag de deelnemers door de simulatie met meer kennis en zelfvertrouwen aan de slag gaan in het nieuwe werkproces. Er was duidelijk te zien wie wel en wie niet aan de simulatie had meegedaan”.

Intervisie

  • intervisiegroep: principes opdiepen uit praktijkverhalen
  • intervisiegroep: ‘publieke professional als regisseur’
  • intervisiegroep:  versterken van professionele ruimte
“De laatste tijd is er veel aandacht voor om werknemers in de publieke sector professionele ruimte te geven. Pauline Zwart heeft mij daarbij zeer goed geholpen. Ik heb haar ontmoet als iemand die mij coachte, vertrouwen gaf en oog had voor vernieuwing. Ze luistert en vraagt door. Die tijd krijgt de opdrachtgever later dubbel en dwars terug.”

Trainingen

  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • bestuurlijk adviseren
  • leren van burgers, klanten en samenwerkingspartners
  • innovatie in samenwerking
“Pauline is een trainer die heel goed de theorie met de praktijk weet te combineren. Dit heeft de motivatie in de groep erg bevorderd. Daarnaast stelt zij zich op als sparringpartner in jouw leerproces, waardoor de toegevoegde waarde voor jou vergroot wordt. Ze zet je aan het denken en verrijkt de kennis binnen je eigen innovatieve interessegebied.”

Webinars:

  • profileren in netwerkrelaties