Expertise

quote2Als veranderkundige heb ik zo’n 30 jaar werkervaring in de commerciële en publieke sector. Sinds 2010 werk ik als zelfstandig ondernemer vanuit mijn bedrijf Connecta.

Bij de opdrachten van Connecta gaat het vaak om complexe maatschappelijke vraagstukken. Ik werk op dit moment vooral voor organisaties in de sectoren leefbaarheid, veiligheid, strafrecht en zorg. Opdrachtgevers zeggen:

Pauline is een betrokken professional die helderheid brengt in complexe vraagstukken, een creatieve aanpak hanteert en werkt vanuit verbinding
Samen met de opdrachtgever kies ik een veranderaanpak die past bij de organisatie en de situatie. Er is immers niet één beste manier van veranderen. Daarbij werk ik met ‘wat er is’. Ik geloof erin dat er veel professionaliteit en gedrevenheid aanwezig is in organisatie. Verandermanagement betekent dan vaak het weghalen van blokkades waardoor mensen weer aan de slag kunnen met waar het echt om gaat.

Kwaliteit

Leren is een levensader voor mij. Na mijn academische studie volgde ik opleidingen bij gerenommeerde instituten als de Academie voor Management, Nijenrode, De Baak en SIOO. Bij dit laatste instituut rondde ik mijn Master of Change Management af.

Daarnaast heb ik de internationaal erkende certificerings-procedure voor Certified Management Consultant (CMC) doorlopen. De titel CMC wordt verleend door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Een CMC-consultant neemt deel aan een systeem voor permanente educatie. Dit biedt opdrachtgevers de zekerheid dat de kennis en kunde van de consultant actueel en op niveau is.

Recente en lopende opdrachten

Voorbeelden van recente en lopende opdrachten zijn:

  • Accountmanager bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Veranderkundige bij projectteam Persoonsgerichte Aanpak
  • Begeleider Intervisie bij een provincie
  • Ontwikkelaar en begeleider Simulatie ZSM Oost
  • Projectleider doorontwikkeling Veiligheidshuis Twente
  • Projectleider Versterken Communicatie bij een samenwerkingsverband van 9 organisaties
  • Voorzitter bij Federatie Vaktherapeutische beroepen
  • Kerndocent en onderwijsontwikkelaar bij NCOI