Beter met burgers… (8/8)

Dit is alweer de laatste blog uit de serie van acht over samenwerking tussen overheid en burgers. Ik hoop dat deze blogs je geïnspireerd hebben! Wil je meer lezen en zelf aan de slag met dit thema, dan heb ik twee mogelijkheden voor je:

  • Maak in één dag een flinke sprong in je project.  Dit voorjaar test ik met een aantal klanten een nieuw product: Verandersprong. Is een samenwerkingsproject dat jij aanstuurt vastgelopen, of weet je niet waar te beginnen? Samen pakken we jouw vraag op. In één dag bepaal je je aanpak en de volgende stap. Dat bespaart veel tijd en energie. Deelnemers die al eerder meededen aan de pilot van Verandersprong zijn enthousiast. Tot het eind van de zomer geldt een speciale pilotprijs. Wil je meer weten, bel me dan of stuur een e-mail.Figuur 7 Stappen
  • Lees op een moment dat jou past praktische info over samenwerken met burgers.  Omdat ik het belangrijk vindt dat kennis en ervaring voor iedereen toegankelijk is, kun je op mijn site het praktijkboek ‘Beter met Burgers’ direct bestellen. Het bevat naast inspirerende artikelen ook veel praktische voorbeelden. Daarmee kun je direct zelf aan de slag. Lees hier meer. In het praktijkboek wandel ik 7 stappen met je door die zijn weergegeven in het onderstaande model. Een aantal thema’s die in de blogserie aan de orde zijn geweest diep ik verder uit. Ook help ik je er concreet mee aan de slag te gaan.

Voor nu bedankt voor het lezen en reageren op deze serie!

Binnenkort begin ik met een nieuwe themaserie. Het onderwerp daarvoor bepaal ik niet zelf, maar laat ik afhangen van wat mijn lezers op dit moment vooral bezighoudt. Ik hoor dan ook graag wat jóu op dit moment bezighoudt. Wil je daarvoor een korte vragenlijst invullen? Het kost maar 5 minuten van je tijd. Alvast bedankt!

In de tussentijd doe ik even iets anders. Ik schrijf vijf blogs over mijn favoriete veranderkunde boeken. Een vriendin vroeg mij laatst: ‘wat zijn eigenlijk jouw favoriete boeken over veranderen?”. Goede vraag! Ik merkte in de weken daarna dat meer mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dus vanaf volgende week vijf weken lang mijn favoriete veranderboeken. Tot dan!

Pas jij je communicatie aan op generatieverschillen? (4/8)

Als je midden in de netwerksamenleving staat, is het essentieel dat je in staat bent te communiceren met mensen met verschillende waardenoriëntaties . Maar dat is nog niet genoeg.

Heb jij ook oog voor de drijfveren van verschillende generaties?  Als je die verschillen kent, communiceer je gemakkelijker met vrienden, collega’s of samenwerkingspartners met verschillende leeftijden. En misschien zelfs met je eigen pubers :-). Deze infografic vat een aantal kenmerkende verschillen tussen generaties samen (klik hier of op het plaatje voor een vergroting). Ken jij de kenmerken van de verschillende generaties?

BabyboomersGenerations

De babyboomers zijn in het decennium na de Tweede Wereldoorlog geboren en gaan nu zo ongeveer met pensioen. Zij hebben vaak een autoritaire opvoeding gehad in grote g ezinnen, en hun levensthema is daaraan te ontsnappen. Hun gebruik van digitale media is vaak bescheiden en vooral gericht op het vergaren van informatie.

De jongste babyboomers worden ook wel de protestgeneratie genoemd. Zij die zich eerst hebben afgezet tegen autoriteit bekleden nu zelf topposities. Maar ook zij naderen het einde van hun carrière. Deze groep heeft het vaak in materiële zin goed en krijgt meer tijd beschikbaar om zich maatschappelijk in te zetten. Digitale media worden in deze groep steeds meer gebruikt.

Generatie X
Na de babyboomgeneratie komt de generatie X.

Praten over waarden in plaats van standpunten (3/8)

Hverbodeninterijdenandig voor bestuurders? In Binnenlands bestuur verscheen recent een artikel over een promotie-onderzoek van Claar de Brauw.

Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit op een methode waarmee je de kans op maatschappelijk protest kunt voorspellen. In haar onderzoek naar burgerprotesten (o.a. bij gebiedsontwikkeling) concludeert ze dat er twee oorzaken zijn voor het ontstaan van protest:

  • het besluitvormingsproces
  • de waarden die een burger met het onderwerp verbindt

In de knoop met de Knip

Beide oorzaken herken ik vanuit eigen ervaring. Wij wonen in een nieuwe wijk waar voorrang is gegeven aan fietsverkeer. Auto’s kunnen niet dwars door de wijk rijden omdat deze in  delen is opgeknipt. De daarbij behorende versperringen worden ‘De Knip’ genoemd. Een paar jaar geleden won de VVD de verkiezingen met de belofte dat ‘De Knip’ zou worden opgeheven. Ruim baan voor het autoverkeer dus. Een onafhankelijk onderzoek toonde aan dat dit mogelijk was en tot tijdwinst zou leiden. De voorstanders van autoverkeer kregen plotseling alle aandacht en de wijk raakte hierover tot op het bot verdeeld.

Heb jij oog voor dagelijkse kleine kwaliteit? (2/8)

Heb jij wel eens achter je bureau een notitie geschreven, gebaseerd op het idee dat ‘de burger’ centraal staatt? Als je daadwerkelijk in de netwerkdemocratie stapt (zoals de bestuurder in mijn vorige blog) merk je dat ‘de’ burger niet bestaat. Burgers hebben verschillende waardenoriëntaties en communicatiestijlen. Het onderzoeksbureau Motivaction doet daar al jaren onderzoek naar. Op basis van verschillen in waarden tussen mensen onderscheidt Motivaction vier verschillende burgerschapsstijlen:

• verantwoordelijkenBurgerschapsstijlen

• plichtsgetrouwen

• pragmatici

• buitenstaanders

In mijn eboek ‘Beter met burgers’ beschrijf ik deze vier verschillende stijlen. Ook vertel ik hoe je als professional aansluit bij de communicatiestijl van mensen met verschillende waardeoriëntaties. Dat klinkt misschien allemaal abstract. Maar het gaat juist over gewone situaties en gewone mensen. Dat merkte ik zelf in het dorp waar ik ben opgegroeid.

Fietsend de campings langs – ook dat is besturen (1/8)

Veel professionals in de publieke sector houden van hun vak en willen iets betekenen in hun dorp of stad.  De verhouding met bestuurders ervaren ze vaak als moeilijk; dat hoor ik in de trainingen Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit die ik een paar keer per jaar geef. Toch kan samenwerken met bestuurders ook inspirerend zijn. Er zijn bestuurders die midden in de samenleving staan en volop samenwerken met professionals die dat ook willen.

Social media burgemeester

Op de kaart van gemeentes met een Twitterende burgemeester zie je in het uiterste oostpuntje van het land een donkergroen vak. Dat betekent dat daar de meest intensief Twitterende burgemeester van Nederland werkt. Michael Sijbom is een burgemeester die ik heb leren kennen als iemand die met twee benen in de ‘klassieke’ overheid én in de netwerkdemocratie staat. Hij is actief op Twitter, Facebook en andere media en heeft duizenden volgers. Communicatie vindt hij belangrijk en hij gebruikt daarvoor alle middelen. In een Prezi presentatie laat hij wat voor hem de rol is van een burgemeester in de netwerksamenleving. De Prezi bevat mooie voorbeelden van hoe hij communiceert vanuit de verschillende rollen van een burgemeester.

Sijbom doet dat met gevoel voor de locale context. Losser is een uitgestrekte gemeente met meerdere kernen. Sijbom heeft als doel om in de gemeente de verbinding te versterken én om Losser (dat relatief veel inkomsten uit toerisme heeft) in heel Nederland op een positieve manier op de kaart te zetten.