Op een kraakvlak leer je..

Gemeenten van de Toekomst

Bijzonder om een column te mogen schrijven over geleerde lessen tijdens mijn periode als accountmanager in het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders !

Onder grote druk kwam veel tot stand in samenwerking tussen gemeenten, Rijksoverheid en ketenpartners zoals COA en Nidos. Welke nieuwe praktijken zijn ontwikkeld en zijn die breder bruikbaar? Bijvoorbeeld: kunnen buddyprojecten voor statushouders, die door burgers zijn ontwikkeld, ook breder werken in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen? Is de flexibele en snelle manier waarop een integraal projectteam ‘statushouders’ werkt (met eigen budget en korte lijntjes naar de wethouder) ook bruikbaar voor andere thema’s? Lees verder op de site van Gemeenten van de Toekomst….

Ik kijk met plezier terug op de OTAV-periode, op de goede samenwerking en ook op de ‘kraakvlakken’. Juist op een kraakvlak leer je.

Over slim vakmanschap en ‘hotspots’ bij de politie

In de operationele praktijk van het politiewerk ontstaan vele innovatieve werkwijzen. Dat kan gaan over slim politiewerk zelf, maar ook over de samenwerking met partners bij ingewikkelde vraagstukken.  Cees Sprenger (lector Lerende Politie Organisatie) legt in een artikel op basis van de theorie van Lynda Gratton over ‘hotspots’ uit hoe je dit soort innovaties kunt ontdekken en faciliteren. Daarbij is het belangrijk dat leidinggevenden deze innovaties niet overnemen, maar helpen bij de verspreiding ervan door te faciliteren.

Cees illustreert dit aan de hand van het ‘denken in driehoeken’. De vakman of -vrouw blijft de initiator, de leidinggevende ondersteunt. Het artikel stamt alweer uit 2010, maar van de inhoud valt nog steeds veel te leren!

Speelruimte werkt !

speelruimteInteressant ! Michiel de Ronde is gepromoveerd op een onderzoek naar de werkingsmechanismen van spel als instrument voor begeleiding.

Ik ben vooral geinteresseerd in het gedeelte over de werking van simulaties. Daar werk ik immers regelmatig mee als veranderinterventie.
Deze week heb ik een simulatie begeleid van een lokaal overleg met netwerkpartners. Elke partner heeft daarin zijn eigen ‘logica’.
Het mooie is dat de deelnemers dat meteen ervaren in een simulatie en ermee aan de slag kunnen. Ik ben heel benieuwd wat ik zelf weer leer van dit boek.

Tip voor blogschrijvers: wat scoort op jouw vakgebied?

Leren van de concurrent: een mooie manier van praktijkleren!

Er is nu een website die dat gemakkelijk maakt,  ook voor blogschrijvers. Iedereen is  tegenwoordig immers journalist en filmmaker. We schrijven blogs, social media updates, publiceren filmpjes… Als het goed is, draagt dat bij aan kennisdeling en zichtbaarheid. Maar welke blogs doen het nou echt goed, en wat kun je daarvan leren?

Op Buzzsumo kun je een kernwoord op jouw vakgebied intypen. En je ziet meteen welke blogs met dat kernwoord het best werden gelezen. Handig en leerzaam!

Buzzsumo